Ovis játék webshop

Általános szerződési feltételek

Kedves Vásárlónk!

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza Kiss Attila egyéni vállalkozó (székhely: 7700 Mohács, Géza fejedelem utca 9., vállalkozói nyilvántartási száma: 44410480, adószám: 67231133122) mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által elektronikus úton és formában megrendelhető szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szerződési feltételeket, melyeket a Szolgáltató egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) közreműködése nélkül  határozott meg.

 

A Szolgáltató által közzétett ÁSZF nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek nem minősül.

A megrendelés feltétele az ÁSZF elfogadása, amellyel a Megrendelő egyetért és magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az ÁSZF célja a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásnyújtás.

Abban az esetben, ha bármely Megrendelő nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkal, de rendelni szeretne Szolgáltatótól, levelet írhat a info@jatsszunk-egyutt.hu e-mail címre.

Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között egyedi, kölcsönösen megbeszélt és meghatározott írásbeli szerződés nem jön létre, akkor a jelen ÁSZF vonatkoznak a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra, illetve a Szolgáltató és a Megrendelő között jelen ÁSZF van érvényben.

Jelen ÁSZF másolása szigorúan tilos, szerzői jogvédelem alatt áll.

 

 1. Szolgáltató adatai:
 2. A szolgáltató neve: Kiss Attila egyéni vállalkozó
 3. A szolgáltató székhelye: Mohács 7700, Géza fejedelem u. 9.
 4. Telefonszám: 0620-3976049
 5. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
 6. rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@jatsszunk-egyutt.hu
 7. Nyilvántartási száma:44410480
 8. Adószáma:67231133122
 9. Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal
 10. Nyilvántartásba vétel dátuma: 2015.08.24.
 11. Bankszámlaszám: Mohácsi Takarékbank 50400151-16092844
 12. Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-71232/2013
 13. Engedély száma: 221232/2013/N
 14. A szerződés nyelve: magyar
 15. A tárhely-szolgáltató adatai:

3 in 1 Hosting Bt , 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11., adószám: 22206118, cégjegyzékszáma: 13-06-055290

 

 1. Hatályba lépő rendelkezések:

 

 1. Jelen ÁSZF 2015. szeptember 20. napján lépett hatályba és visszavonásig hatályos és érvényes.

A Szolgáltató általi egyoldalú módosításokat a Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt 10 nappal a honlapon közzéteszi és megjelöli a hatálybalépés napját. Az ÁSZF hatálya minden Megrendelőre automatikusan kiterjed.

 

 • Szolgáltatások:

 

A webáruház óvodás korú gyermekek képességfejlesztéséhez felhasználható letölthető feladatlapokat, játékokat forgalmaz kizárólag online értékesítés formájában.

A képeken látható illusztrációk a játékcsomagok tartalmának JPG formátumú változatai. A termék-képeken nem szerepel az összes nyomtatható oldal, amit a termék tartalmaz.

Vásárló a termékek vásárlása után e-mailben kapja meg a feladatlapok letöltési linkjét. Minden megvásárolt oldal PDF formátumban kerül elküldésre.

Vásárlónak lehetősége van előfizetni a termékekre. Az előfizetési lehetőség 2,3 és 4 hónap időtartamra érhető el, és termék formájában megvásárolható. Előfizetés esetén a feladatlapok küldési határideje az előfizetésben megjelölt dátum.

 

 1. Rendelés menete

 

 1. A vásárlás nincs regisztrációhoz kötve.
 2. Vásárló a megrendelni kívánt termék jellemzőiről, áráról a termék nevére, vagy képére történt kattintás után tájékozódhat.
 3. Vásárló a kiválasztott terméket a „Kosárba rakom” gomb használatával tudja a virtuális kosárba helyezni.
 4. A kosár tartalmát vásárló a „Kosár megtekintése”, vagy a jobb felső sarokban található „your cart” ikonra kattintva tudja ellenőrizni. A „kosár” felületen vásárló megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékeket, azok bruttó árát, darabszámát, valamint a megrendelés összegét. Ezen adatok módosítása után a „kosár frissítése” feliratra kattintva láthatja a kosár tartalmát. Vásárló az X gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva vásárló folytathatja a vásárlást.
 5. Vásárlónak lehetősége van megadni e-mail címét és jelszavát regisztráció céljából a „Fiók létrehozása” jelölőnégyzetet kipipálva.
 6. A vásárláshoz vásárlónak az alábbi adatokat kötelező megadnia:Számlázási adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, Telefonszám, Lakcím (Ország, város, megye, irányítószám, utca, házszám).
 7. A vásárlás véglegesítéséhez vásárlónak kötelező elfogadnia jelen Általános Szerződési Feltételeket, mely elfogadás a vásárlási folyamat során a megadott jelölőnégyzet kipipálásával történik. Ennek hiányában vásárló nem véglegesítheti a megrendelést.
 8. Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat: banki átutalás, csekkes fizetés, Pay Pal fizetés.
 9. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva vásárló véglegesíti a rendelést. Eladó a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is értesíti a vásárlót. A megrendelés véglegesítése a vásárló számára fizetési kötelezettséggel jár.
 10. Megrendelés elküldése után a vásárló egy visszaigazoló e-mailt kap, melyben szerepelnek a vásárlás adatai (rendelési azonosító, rendelés dátuma, számlázási adatok, termék megnevezése, darabszáma és ára), és a fizetéshez szükséges bankszámlaszám, illetve csekkes fizetés esetén a csekk kitöltéséhez szükséges adatok.
 11. A megrendelt termék árának beérkezését követően eladó e-mailben küldi a feladatlapok, játékok letöltési linkjét vásárló részére. Ennek határideje fizetéstől számítva 72 óra. Előfizetés esetén a feladatlapok küldése az előfizetésben meghatározott határidőig történik.
 12. A megvásárolt termékekről eladó elektronikus számlát állít ki.
 1. Árak:

 

 1. A webáruházban közzétett árak bruttó árak.
 2. Az árak magyar forintban (Ft) kerültek feltüntetésre.
 3. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.
 4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 1. Szállítási feltételek:

Szállítási költség nem terheli a termékeket, mivel kizárólag elektronikus formában történik a továbbítás.

 • Fizetés:

Banki átutalás: vásárló a megrendelt termékek árát azok rendelkezésre bocsátását, vagyis a letöltési felület elérhetővé tételét megelőzően fizeti meg eladó részére a „Szolgáltató adatai” -nál feltüntetett bankszámlára utalással. Eladó a vételár jóváírását követő 72 órán belül elküldi a letöltési linket vásárló részére.

Postai rózsaszín csekk: Vásárló a megrendelés összegét postai rózsaszín csekken is befizetheti a megrendelés véglegesítése után, illetve a visszaigazoló e-mailben megadott címre történő fizetéssel.

 

 

 • Elállás joga

 

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

 

 1. Ez alól kivételek az alábbi esetek, mely szerint a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti,
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

 1. Panaszkezelés

 

 1. Bármilyen levélben vagy elektronikus úton érkezett panaszt a Szolgáltató írásban 30 napos határidővel válaszol és indokol meg.

Ügyfélszolgálati kapcsolattartó:

Kissné Sági Anita

Telefonszám: 06 20 3976049

e-mail: info@jatsszunk-egyutt.hu

 

 1. Panasszal lehet fordulni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatósághoz is, melynek elérhetősége:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu 

 

 1. Adatvédelem:

 

 1. Adatkezelési szabályokat és az adatvédelmi tájékoztatót a honlapról letölteni lehetséges.

 

 1. Az adatvédelmi nyilvántartási szám az alábbi: NAIH-71232/2013.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 1. A megrendelő titoktartási kötelezettséggel tartozik minden olyan információt illetően, amely a Szolgáltatóval kapcsolatban jutott tudomására (Titoktartási klauzula).

 

 1. A honlapon (http://jatsszunk-egyutt.hu/) és a webáruházban http:// http://webshop.jatsszunk-egyutt.hu/) megjelenő tartalom, és a megrendelt szolgáltatások tartalma minden esetben Kiss Attila egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató tulajdonát képezik, felhasználására nem otthoni használatra csak a Szolgáltató kizárólagos és kifejezett írásbeli engedélye alapján lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a tartalom jogosulatlan felhasználása történik, a Szolgáltató jogosult kiszámlázni 70.000,- Ft/nap összegű kötbért. A kötbér megfizetése nem jelenti azt, hogy a tartalom használatára jogosulttá válik. A Szolgáltató a kárát érvényesítheti abban az esetben, ha jogosulatlan tartalomhasználat történik és ezzel a másik Fél részére kárt okoz.

 

 1. A Szolgáltató és a Megrendelő között felmerült vitákat békés úton rendezik lehetőség szerint. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges az illetékes Bíróság a Mohácsi Járásbíróság, mely illetékességnek a Megrendelő aláveti magát.

 

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 

 

Kelt: Mohács, 2015. szeptember 20.